5 დიდი თვითმფრინავი, რომელიც ყველაზე ხშირად დაფრინავს მსოფლიოში

 

საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის (IATA) სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოში ყველაზე ხშირად შემდეგი ტიპის დიდტანიანი თვითმფრინავებით მგზავრობენ:

 1. Airbus A340

Airbus A340მეხუთე ადგილი Airbus A340-მა დაიკავა, წელიწადში 144,013  ფრენის რაოდენობით. ის გახლავთ დიდტანიანი,  კომერციული, სამგზავრო  ავიალაინერი, რომლის სტანდარტული მოდელი 375 მგზავრზეა გათვლილი.

 1. Boeing 747

Boeing 747

157,480 ფრენა განახორციელა Boeing 747, რომელიც გამოიყენება როგორც სამგზავროდ, ისე ტვირთის გადასაზიდად. Boeing 747 ასევე jumbo jet-ს უწოდებენ.  მისი ძირითადი მომხმარებლები არიან British Airways, Korean Air,  Lufthansa, China Airlines და სხვა.

 1. Boeing 767

Boeing 767

მესამე ადგილი ფრენების რაოდენობის მიხედვით Boeing 767-ს ერგო. ავიალაინერმა IATA-ს მონაცემებით, წლის განმავლობაში 435,865 ფრენა განახორციელა. 767-ის სხვადასხვა მოდელები 181-დან 375-მდე მგზავრს იტევს.

 1. Boeing 777

Boeing 777

Boeing 777 მსოფლიოში ყველაზე დიდი წყვილძრავიანი თვითმფრინავია. მისი სხვადასხვა მოდელები 314-დან 396-მდე მგზავრს იტევს. წლის განმავლობაში Boeing 777-მა 762, 699 ფრენა განახორციელა და ყველაზე ხშირად მფრენ თვითმფრინავებს შორის მეორე ადგილი დაიკავა.

1.Airbus A330

Airbus A330IATA წლიური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ყველაზე ხშირად მსოფლიოში Airbus A330 დაფრინავს. საპატიო პირველი ადგილი ავიალაინერმა წელიწადში 836,768 შესრულებული ფრენით დაიკავა.  A330-ს  335-მდე მგზავრის გადაყვანა და 70 ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია. მისი ძირითადი მომხმარებლები არიან Turkish Airlines, Air China, China  Eastern Airlines, Cathay Pacific და სხვა.

Advertisements

ავიაცია და ეკოლოგია

ავიაციის ინდუსტრიას უამრავი პოზიტიური წვლილი შეაქვს მსოფლიოს განვითარებაში, როგორიცაა დასაქმება, ეკონომიკური განვითარება, მობილურობა,  ტურიზმის განვითარება, სიღარიბის დაძლევა და კულტურული გამდიდრება. თუმცა, მიუხედავად ამ უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური და სოციალური სარგებლისა, ავიაციას თავისი უარყოფითი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე – ეს გახლავთ გარემოს დაბინძურება.

ავტოტრანსპორტის და ავიაციის განვითარებამ არსებითად გაზარდა მათგან გამონაბოლქვი აირების წილი ატმოსფეროში. ძირითადი გამაჭუჭყიანებელი ნივთიერებებია ნახშირბადის ოქსიდი,  ნახშირწყალბადები და აზოტის ოქსიდები. თვითმფრინავის გამონაბოლქვი ნაკლებად მოქმედებს ქალაქის ჰაერზე,  ის ძირითად გავლენას ახდენს ჰაერის გაჭუჭყიანებაზე აეროპორტის რაიონში. ზოგიერთი თვითმფრინავი და კოსმოსური ხომალდი აჭუჭყიანებს ტრატოსფეროს აზოტისა და გოგირდმჟავას მოქმედებით,  აგრეთვე ალუმინის ოქსიდის ნაწილაკებით.  ისინი უარყოფითად მოქმედებენ ოზონის ფენაზე და ჰაერის გლობალურ ტემპერატურაზე.

გარდა გამონაბოლქვისა, ატმოსფეროს მავნე გამჭუჭყიანებელთა რიცხვს მიეკუთვნება აგრეთვე ხმაური, ის გამაღიზიანებლად მოქმედებს ადამიანზე, მისი გავლენა დამოკიდებულია მის ინტენსივობაზე, სპექტრალურ შედგენილობასა და მოქმედების ხანგრძლივობაზე.

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO) უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ეკოლოგიის საკითხებს ავიაციის ინდუსტრიის განვითარების პარალელურად. ორგანიზაციამ შეიმუშავა რიგი სტანდარტები, პოლიტიკა და სახელმძღვანელო მასალები, რომლებიც მიმართულია თვითმფრინავების ხმაურისა და მათ მიერ ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად. ICAO-ს რეკომენდაციები ამ სფეროში ითვალისწინებს ტექნოლოგიურ გაუმჯობესებას, გარკვეული პროცედურების შესრულებას, საჰაერო მიმოსვლის სათანადო ორგანიზებას, აეროპორტის შესაბამის დაგეგმარებას და ა.შ.

ეკოლოგიის საკითხებზე მუშაობენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, როგორიცაა ECAC, IATA, EUROCONTROL და სხვა.

IATA (The International Air Transport Association ) საავიაციო ინდუსტრიას, გარემოს მიმართ პასუხისმგებელ ინდუსტრიას უწოდებს და ამ პრობლემის დაძლევის საკუთარ სტრატეგიას გვთავაზობს.  IATA ხედვით, გარემოს დაბინძურების შემცირება შესაძლებელია 4 ფაქტორის გათვალისწინებით:

 • ინვესტირება ტექნოლოგიებში
 • ოპერატიული ეფექტურობის გაუმჯობესება
 • ეფექტური ინფრასტრუქტურა
 • პოზიტიური ეკონომიკური ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს წახალისებას.

თავის მხრივ, EUROCONTROL-იც ზრუნავს შეამციროს ავიაციის არასასურველი გავლენა გარემოზე. მის  მიზანს წარმოადგენს ეკოლოგიური პრობლემების დაძლევა საჰაერო მიმოსვლის მართვის უფრო ეფექტური უზრუნველყოფის გზით.

წყარო : http://www.nplg.gov.ge/ (ელიზბარ ელიზბარაშვილი, ნიკოლოზ სულხანიშვილი – გლობალური ეკოლოგია).

http://www.icao.int/

http://www.iata.org/

http://www.eurocontrol.int/

კომერციული ავიაცია 100 წლისაა

2014 წლის 1 იანვარს კომერციული ავიაციის დაბადებიდან  100 წელი გავიდა. ყველაფერი ერთი მგზავრით დაიწყო, საუკუნის შემდეგ კი საავიაციო ინდუსტრია დღეში მილიონობით მგზავრს ითვლის. დღესათვის ავიაციას მსფლიოს ნებისმიერ კუთხეში პირდაპირი თუ ირიბი, დადებითი გავლენა აქვს.

აი ამის დამადასტურებელი სტატისტიკაც:

 • მსოფლიოში ყოველდღიურად, საშუალოდ, 8 მილიონი მგზავრი დაფრინავს. 2013 წელს მთლიანობაში მგზავრთა რაოდენობამ 3.1 მილიარდს მიაღწია. 2014 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ ეს რიცხვი 3.3 მილიარდამდე გაიზრდება.
 • საჰაერო ტრანსპორტის საშუალებით დღეში დაახლოებით 140 000 ტონა ტვირთის გადაზიდვა ხდება, რაც წელიწადში საშუალოდ 50 მილიონი ტონაა.
 • ავიაციის წყალობით მსოფლიოში 57 მილიონი სამუშაო ადგილია შექმნილი. საავიაციო ინდუსტრია ქვეყანა რომ ყოფილიყო, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მონაცემის მიხედვით, მსოფლიოში მე-19 ადგილს დაიკავებდა.
 • წინასწარი მონაცემების მიხედვით, მსოფლიო ავიაკომპანიების ბრუნვა 2014 წლისთვის 743 მილიარდი აშშ დოლარი იქნება.

აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, ნათელია, რომ უკანასკნელი საუკუნის მანძილზე ავიაციამ მსოფლიო მნიშვნელოვნად შეცვალა. 1914 წელს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საავიაციო ინდუსტრია ამდენად განვითარდებოდა. დღესდღეობით ავიაცია აკავშირებს კულტურებს, აღებს სავაჭრო ბაზრებს, ხელს უწყობს მსოფლიოს განვითარებას, ქმნის მილიონობით სამუშაო ადგილს.

კომერციული ავიაციის 100 წლის იუბილე საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის (IATA) ინიციატივით, მთელი 2014 წლის განმავლობაში აღინიშნება.

http://www.flying100years.com