2013 წლის საჰაერო მოძრაობის მართვის საოპერაციო უსაფრთხოების 5 მთავარი პრიორიტეტი

ევროკონტროლის უსაფრთხოების გაუმჯობესების ქვეჯგუფმა SISG-მა განახორციელა საოპერაციო უსაფრთხოების პრიორიტეტიზაციის სტრუქტურული პროცესი. დამატებითი ანალიზის შემდეგ ევროკონტროლის უსაფრთხოების გუნდი შეთანხმდა 2013 წლის საჰაერო მოძრაობის მართვის საოპერაციო უსაფრთხოების შემდეგ 5 მთავარ პრიორიტეტზე:


ფრენის უსაფრთხოების პრიოერიტეტები
1. რეტრანსლატორის გარეშე ან გაუმართავი რეტრანსლატორით განხორციელებული ოპერაციების რისკი

რეტრანსლატორის გარეშე ან გაუმართავი რეტრანსლატორით განხორციელებული ოპერაციები წარმოშობს გარკვეულ საფრთხეს, რაც გამოიხატება ყოველ არსებულ დამცავ ბარიერში „გავლის“ პოტენციალით „დანახვისა და თავის არიდების“ პოზიციამდე.


Untitled2
2. დაშვება ნებართვის გარეშე

ზოგჯერ, სხვადასხვა მიზეზთა გამო, საჰაერო ხომალდს უწევს დაშვება ავიამეთვალყურის ნებართვის გარეშე, რაც იწვევს ასაფრენ-დასაფრენ ზოლში შეჭრას, აღნიშნული პრობლემა ხშირ შემთხვევაში წყდება მხოლოდ ‘წინდახედულობით’  


Untitled3
3. დაკავებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის გამოვლენა

ასაფრენ-დასაფრენ ზოლში შეჭრის ზოგიერთი ინციდენტის თავიდან არიდება შესაძლებელი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ავიამეთვალყურეებს ექნებოდათ უკეთესი საშუალებები იმ ფაქტის გამოსავლენად, რომ ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი იყო დაკავებული მომდევნო საჰაერო ხომალდისთვის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის გამოყენების ნებართვის გაცემის დროს.


Untitled3
4. „მკვდარი ზონა“ – უახლოეს საჰაერო ხომალდთან დაპირისპირების არაეფექტური გამოვლენა

დაშორების დაკარგვისას „მკვდარი ზონით“ გათვალისწინებულ შემთხვევებს ადგილი აქვთ ჩვეულებრივ მაშინ, როდესაც ავიამეთვალყურეს არ შეუძლია უახლოეს საჰაერო ხომალდთან დაპირისპირების ფაქტის გამოვლენა. როგორც წესი, ისინი თავს იჩენს დაშვებაზე ნებართვის გაცემისა და სწრაფად განვითარებადი სიტუაციის პირობებში – ხშირად მაშინ, როდესაც საპირისპირო საჰაერო ხომალდი იმყოფება 1000 ფუტისა და 15ნმ-ს მანძილზე.


Untitled5
5. მახლობელ სექტორებში დაპირისპირების გამოვლენა

დაშორების დაკარგვა მარშრუტზე გარკვეულ შემთხვევებში გულისხმობს ნებართვის „არაადეკვატურ კოორდინირებას“ მახლობელ სექტორთან. აღნიშნული ჩვეულებრივ ითვალისწინებს მართვის წინასწარ გადაცემას მეზობელ სექტორზე ან აღნიშნულის მიღებას მეზობელი სექტორიდან.

5 მთავარი პრიორიტეტი ითვალისწინებს საოპერაციო უსაფრთხოების სწავლებას 2013 წლის განმავლობაში, რომლის მიზანიც იქნება:

  • კაუზალური/ხელშემწყობი ფაქტორების დამატებითი შესწავლის უზრუნველყოფა.
  • შესაბამისი ზომების შეთავაზება რისკ-ფაქტორების შემცირების ან აღმოფხვრის მიზნით.
  • ძალისხმევათა „საუკეთესო“ პრაქტიკისა და შესწავლილი გაკვეთილების განსაზღვრა იმ მონაწილე ჯგუფებს შირის, რომელთაც მიადგა ზიანი.
  • SKYbrary მასალების შემუშავების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (ყოველივე ზემოაღნიშნულის ხელშეწყობის მიზნით).

დამატებითი ინფრომაციისათვის იხილეთ თანდართული ფაილი.

Advertisements

One comment on “2013 წლის საჰაერო მოძრაობის მართვის საოპერაციო უსაფრთხოების 5 მთავარი პრიორიტეტი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s