სამოქალაქო ავიაციის როლი სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში

სამოქალაქო ავიაცია ,რომელიც საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების განსახორციელებლად  გამოიყენება,  სატრანსპორტო ავიაციას მიეკუთვნება. ხოლო,  სამოქალაქო ავიაცია, რომელიც არ გამოიყენება სატრანსპორტო ავიაციის მიზნებისათვის, განიხილება, როგორც საერთო დანიშნულების ავიაცია.

სამოქალაქო ავიაცია. რომელიც ჩვენს დროში გახდა არა მარტო შიდა, არამედ საერთაშორისო მიმოსვლის მნიშვნელოვანი საშუალებაც, ქვეყნებსა და ხალხებს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა კავშირების განმტკიცებაში არსებით როლს ასრულებს. სამოქალაქო ავიაციის საშუალებითსაერთაშორისო საჰაერო მომოსვლის მსოფლიო ქსელი  ჩამოყალიბდა , რომელიც სახელმწიფოთა შორის მშვიდობიანი ურთიერთობის განუყოფელ ელემენტად იქცა. ამიტომ, საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შემდგომი განვითარებისათვის ხელშეწყობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული თანამედროვეობის მნიშვნელოვან ამოცანასთან — საერთაშორისო მშვიდობის დაცვასა და განმტკიცებასთან. სამოქალაქო ავიაცია გვევლინება, როგორც საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტირების საშუალება და შედეგად, სახელმწიფოთა შორის მათი ტერიტორიის თავზე რეგულარული და არარეგულარული საერთაშორისო ფრენების ორგანიზაციის გამო,  სპეციფიკური სახელმწიფოთაშორისი საავიაციო ურთიერთობები ჩამოაყალიბა.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s